No products in the cart.

Welcome Visitor you can Login / Register

Máy photocopy không còn xa lạ đối bạn nếu bạn là một nhân viên văn phòng, sau đây để giúp bạn có cái nhìn dễ dàng hơn khi sử dụng máy photocopy, Gia Văn xin chia sẻ đến bạn một số thuật tính năng và thao tác cơ bản khi sử dụng máy photocopy. 1. MỘT SỐ TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA MÁY PHOTOCOPY: Phía trên máy photocopy: – Control Panel: Dùng để thiết lập các thông số khác nhau và thực hiện vận hành máy chẳng hạn như bắt đầu copy. – Phím [Power] /(auxiliary power): Nhấn để tắt hoặc bật máy khi copy, in hoặc Scan. Sau khi tắt phím này, máy sẽ ở chế độ tiết kiệm năng lượng. – Lẫy mở bộ tự động đảo mặt bản sao: Dùng để mở bộ đảo bản sao – Cửa bộ đảo bản sao tự động: Dùng khi gỡ giấy ketk tại bộ đảo bản sao – Lẫy mở của hông phải: Dùng để mở cửa hông phải – Khay hông (Bypass): – Dùng khi in, copy những cỡ giấy không được nạp trong khay tự động hoặc hoặc giấy đặc biệt như giấy dày, giấy trong , giấy.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E850: https://www.mediafire.com/?fhbda5mdaz223yy Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E850 • Tốc độ copy/scan: 85 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%. • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF) Chức năng in – Copy – scan màu

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E453: https://www.mediafire.com/?8lj3406jdycbbji Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E453 • Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%. • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF).

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E810: https://www.mediafire.com/?dlp83odasvqhc10 Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E810 • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF). • Tốc độ copy/scan: 81 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E755: https://www.mediafire.com/?7h2fgjqcd2j22s2 Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E755 • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Khay chứa giấy chuẩn 660 tờ x 3 • Tốc độ sao chụp 75 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E723: https://www.mediafire.com/?h3kwaep5hk12a3r Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E723 • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Khay chứa giấy chuẩn 660 tờ x 3 • Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E720: https://www.mediafire.com/?ua2lu02tm2dmdp0 Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E720 • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Khay chứa giấy chuẩn 660 tờ x 3 • Tốc độ sao chụp 72 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E452: https://www.mediafire.com/?jkkaa060kckaizt Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E452 • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF). • Khay nạp giấy 2 X 550 tờ. • Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E353: https://www.mediafire.com/?abvj79pqojv1n8k Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E353 • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF). • Khay chứa giấy chuẩn 550 tờ x 2. • Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E352: https://www.mediafire.com/?hcc0ugk6d8kar67 Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E352 • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF) • Khay chứa giấy chuẩn 550 tờ x 2. • Tốc độ sao chụp 35 tờ/phút • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E283: https://www.mediafire.com/?hcc0ugk6d8kar67 Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E283 • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF). • Tốc độ copy/scan: 28 tờ/phút • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download tài liệu hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba E282: https://www.mediafire.com/?ch4vw67c4d696h2 Pass: mayphotocopy.biz Xem thêm: Máy Photocopy Toshiba E282 • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF). • Bộ tự động đảo 2 mặt • Tốc độ sao chụp 28 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.

Link download hướng dẫn sử dụng máy photocopy toshiba e45 https://www.mediafire.com/?caqt000t6dlau43 Pass: mayphotocopy.biz Xem Thêm: Máy Photocopy Toshiba E 45 • Khổ giấy sao chụp tối đa: A3. • Bộ tự động nạp và đảo bản gốc (ARDF). • Tốc độ sao chụp 45 tờ/phút. • Thu nhỏ – phóng to: 25% – 400%.